DEMO Works je dílenská platforma, která staví na zakázkovém vývoji ocelových elementů pro oblast architektury, interiérového designu a kovozpracujícího řemesla.

Cílem je navrhnout a vyrobit kovový produkt, který je výjimečný svojí komplexností funkce a estetiky. Každý předmět si žádá řešení určité povahy – výběr správného materiálu, návrh vhodného detailu nebo typ povrchové úpravy… To vše je důležité a ve výsledku to vytváři opravdový výrobek. Právě označení “výrobek” vnímám jako podstatné, vyjadřuje celkovou tvorbu a budování artefaktu, který přestává být ocelovým polotovarem a stává se na základě generovaného detailu uceleným dílem.

 

Sféra průmyslu mi poskytuje technologii a dodává rozhled, ale i nastavuje určité výrobní mantinely, které nemusím “překonávat”. Proto s touto sférou rád spolupracuji a často z ní čerpám její zásady a pravidla pro své “výrobky”.